Nowy przedmiot w szkole – historia i teraźniejszość

Nowy przedmiot w szkole – historia i teraźniejszość

Wiosną bieżącego roku Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie dotyczące wprowadzenia nowego przedmiotu do szkół ponadpodstawowych. Ponadto, rozporządzenie zmienia także podstawę programową lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie.

Do tej pory uczniowie szkół ponadpodstawowych uczyli się takich przedmiotów jak historia i wiedza o społeczeństwie. Jednakże, obecnie zakres podstawowy tych przedmiotów zostanie zmieniony. Zastąpi go nowy przedmiot, łączący ze sobą wiadomości z obu wymienionych przedmiotów. Będzie to historia i teraźniejszość. Zaś wprowadzenie przedmiotu ma odbywać się etapowo.

Historia i teraźniejszość – w niedalekiej przyszłości

W roku szkolnym 2022/2023 w klasach I liceum, technikum i szkole branżowej po raz pierwszy w planie lekcji uczniowie zobaczą nowy przedmiot. Starsze klasy zostaną objęte zmianami w kolejnych latach co oznacza, że uczniowie szkół ponadpodstawowych będą kontynuować naukę zgodnie z obowiązującym do tej pory programem edukacyjnym. 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji, uczniowie będą uczestniczyć w lekcjach nowego przedmiotu w następującym wymiarze godzin:

 • liceum ogólnokształcące
  • klasa I: 2 godziny
  • klasa II: 1 godzina
 • technikum
  • klasa I: 1 godzina
  • klasa II: 1 godzina
  • klasa III: 1 godzina
 • branżowa szkoła I stopnia
  • klasa I: 1 godzina

Nie jest to zbyt wiele, zatem program edukacyjny będzie znacząco uszczuplony. Zwłaszcza, że w przypadku liceum ogólnokształcącego i technikum, nauka przedmiotu będzie trwała jedynie do końca pierwszego semetru ostatniej klasy.

Zmiany w edukacji

Wspomniane wyżej zmiany dotyczą jedynie historii w zakresie podstawowym. W przypadku zakresu rozszerzonego, liczba godzin lekcji z tego przedmiotu nie ulegnie zmianie. Ponadto, w zakresie rozszerzonym nie ulegnie również miznaom przedmiot wiedza o społeczeństwie. Tutaj, podobnie jak w przypadku historii, przedmiot nie zostanie zastąpiony nowym.

Warto również podkreślić, że nowego przedmiotu mogą nauczać wszyscy nauczyciele, którzy posiadają uprawnienia niezbędne w przypadku nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. Dostępne będą również kursy doskonalące. Jest to ważne, ponieważ zakres nauczania tych przedmiotów oraz podstawa programowa również będą ulegać zmienom. W zakresie podatwowym historia i teraźniejszość będą dotyczyć najbardziej istotnych wydarzeń.