Rodzaje i konsekwencje pływów morskich

Rodzaje i konsekwencje pływów morskich

Istnieją różne rodzaje pływów morskich i są one klasyfikowane według różnych kryteriów. W zależności od wysokości, jaką osiąga woda morska, pływy mogą być dwojakiego rodzaju:

  • Przypływ: kiedy wysokość morza osiągnie najwyższy poziom, ma miejsce przypływ, który występują mniej więcej co 12 godzin. Odpływ: gdy wysokość morza osiągnie najniższy poziom, będziemy mieli do czynienia z odpływem, który również występują mniej więcej co 12 godzin. Małe pływy morskie możesz zaobserwować m.in w Rewalu, o którym dowiesz się wszystkiego w https://rewal24.pl

Zatem, skoro przypływy i odpływy mają okresowość 12 godzin, to oba występują na przemian w odstępie 6 godzin. Podobnie, gdy w jednej części globu jest przypływ, w przeciwległej części jest odpływ

Kolejna klasyfikacja rodzajów pływów jest zgodna z fazami Księżyca:

  • Pływy podczas pełni – występują one wtedy, gdy mamy Pełnię i Nów Księżyca, gdyż właśnie w tych fazach księżycowych Słońce i Księżyc są ustawione w jednej linii, co pozwala na uzyskanie większego efektu grawitacyjnego. Pływy zerowe są więc tymi o największej amplitudzie.
  • Pływy neapowe – występują one, gdy Księżyc znajduje się w fazie nów i pierwszej kadrze, ponieważ właśnie w tych fazach obie gwiazdy znajdują się w przeciwnych punktach (tworząc ze sobą kąt 90º) i wyrównują swoje siły przyciągania. Są to pływy o najmniejszej amplitudzie.

Możemy też mówić o pływach księżycowych i pływach słonecznych w zależności od tego, czy są one powodowane odpowiednio przez księżyc czy słońce, choć siły obu tych czynników zawsze mają mniejszy lub większy wpływ.

Konsekwencje przypływów

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad skutkami pływów morskich?

  • Wśród wędkarzy wiadomo, że gdy są silne pływy, łowi się więcej ryb.
  • Przydatna jest również wiedza dla nurków i surferów na temat rodzajów pływów i czasu ich występowania, aby móc zaplanować swoje działania.
  • Oprócz zmian głębokości wody należy również wiedzieć, że pływy mogą wytwarzać niekontrolowane prądy morskie, które mogą wpływać na prędkość i kurs jednostek pływających, a także powodować, że ludzie zostaną niefortunnie zmieceni do oceanu.
  • Inną konsekwencją pływów jest to, że są one w stanie wygenerować idealne warunki dla specyficznego ekosystemu strefy międzypływowej. Jest to ekosystem przystosowany do warunków zarówno morskich, jak i powietrznych, z typową fauną, taką jak niektóre mięczaki, kraby, rozgwiazdy i ukwiały morskie. Wśród flory możemy znaleźć różne gatunki glonów.